Dat acupunctuur een geneeswijze is, waarbij o.a. met naalden wordt gewerkt, is inmiddels acupuntuuralgemeen bekend. Acupunctuur is in het verre Oosten, m.n. China, Japan en Korea, al eeuwenlang de belangrijkste geneeswijze.De reden hiervoor is dat de oosterse denktraditie en de acupunctuur in elkaars verlengde liggen. In het Westen, waar de acupunctuur een steeds grotere plaats gaat innemen, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. We spreken dan ook, als het gaat om acupunctuur, niet meer over een alternatieve maar over een additionele of complementaire  geneeswijze. Westers en Oosters denken vullen elkaar uitstekend aan.

Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie. Energie die in de natuur zorgt voor o.a. plantengroei, het klimaat, de seizoenen, dag en nacht. In de mens zorgt het voor alle processen die hem tot een levend wezen maken: het kunnen zien en horen, denken en voelen, verteren van voedsel, de ademhaling en het kloppen van het hart, slapen en dromen, het kunnen uiten van emoties en het ontplooien van talenten…kortom alles.

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn al die vormen van energie in de mens en zijn omgeving, met elkaar in evenwicht. Ziekte echter is, simpel gezegd, een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de acupunctuur uitkomst bieden.

Zie hier de videopresentatie van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur