ear1Auriculotherapie

is een bijzondere vorm van ooracupunctuur, waarbij men op de oorschelp punten zoekt die met de klachten te maken hebben. Door de gevonden punten te stimuleren (met een naaldje, elektrisch of met laserlicht) wordt het zelfgenezingsvermogen van het lichaam geprikkeld. Ooracupunctuur is evenals lichaamsacupunctuur een behandeling met een algemeen regulerend karakter. Dit uit zich in een vermindering van de klachten en een verbetering van het algemeen welbevinden. Beide therapievormen kunnen dan ook goed gecombineerd worden.